Champine Photography | DHS vs BHS Girls Varsity 12-12-15

DHS vs BHS Girls Varsity-1DHS vs BHS Girls Varsity-4DHS vs BHS Girls Varsity-5DHS vs BHS Girls Varsity-3DHS vs BHS Girls Varsity-2DHS vs BHS Girls Varsity-6DHS vs BHS Girls Varsity-7DHS vs BHS Girls Varsity-9DHS vs BHS Girls Varsity-10DHS vs BHS Girls Varsity-8DHS vs BHS Girls Varsity-11DHS vs BHS Girls Varsity-13DHS vs BHS Girls Varsity-12DHS vs BHS Girls Varsity-14DHS vs BHS Girls Varsity-15DHS vs BHS Girls Varsity-17DHS vs BHS Girls Varsity-16DHS vs BHS Girls Varsity-18DHS vs BHS Girls Varsity-19DHS vs BHS Girls Varsity-20